Blog o oszczędzaniu i nie tylko

Finanse

Korzyści wynikające z inwestowania w ETF-y

Korzyści wynikające z inwestowania w ETF-y

ETF-y to fundusze, które zyskują coraz więcej zwolenników, co wynika z ich licznych zalet. W jaki sposób działają? Jakie korzyści przynosi inwestowanie w ETF-y? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Czym są ETF-y?

ETF-y (z ang. Exchange Traded Fund) to specjalny rodzaj funduszy inwestycyjnych, który jest notowany na giełdzie. Powoduje to, że są one nie tylko poddawane bieżącej wycenie, ale charakteryzuje je również wysoka płynność. W tym miejscu należy jednak zaznaczyć, że nie są to jedyne kwestie, które odróżniają ETF-y od tradycyjnych funduszy inwestycyjnych. Zdecydowanie ważniejszą różnicą jest bowiem cel działania, którym w przypadku ETF-ów nie jest wbrew pozorom uzyskanie możliwie najwyższej stopy zwrotu. Fundusze tego typu dążą bowiem do wiernego naśladowania konkretnego instrumentu bazowego, na którym się opierają. Co może pełnić jego rolę? W przypadku ETF-ów możliwości jest naprawdę sporo, ponieważ instrumentem bazowym mogą być nie tylko indeksy giełdowe, ale również koszyki akcji, waluty, surowce, czy nawet kryptowaluty. W praktyce ETF składa się z akcji dokładnie tych samych spółek, które tworzą dany indeks giełdowy. Powoduje to, że każda zmiana jego notowań przekłada się na identyczny wzrost bądź spadek wartości jednostek uczestnictwa ETF-u.

Jak zacząć inwestować w ETF-y?

Wszyscy, którzy uważają, że ETF może przynieść im wysoką stopę zwrotu powinni wiedzieć, że inwestowanie w tego typu fundusze jest dostępne praktycznie dla każdego. Warunkiem koniecznym jest bowiem jedynie posiadanie odpowiedniego rachunku maklerskiego, który można otworzyć u brokera. W tym miejscu należy jednak wyraźnie podkreślić, że jego wybór powinien być przemyślany, ponieważ oferty poszczególnych instytucji w praktyce znacznie się różnią. Co zatem wziąć pod uwagę przy wyborze brokera? Kwestie, które warto przeanalizować zostały przedstawione w artykule opisującym czynniki wyboru konta maklerskiego.

Korzyści wynikające z inwestowania w ETF-y

Jak wspomniano we wstępie rosnąca popularność inwestowania w ETF-y jest w dużej mierze efektem ich licznych zalet. Do korzyści należy bowiem zaliczyć przede wszystkim fakt, że ETF-y doskonale sprawdzają się przy realizacji strategii inwestowania długoterminowego. Dzieje się tak, ponieważ większość indeksów giełdowych w wieloletniej perspektywie rośnie, a co za tym idzie ich naśladowanie może być znacznie bardziej opłacalne niż próby samodzielnego wyszukiwania okazji inwestycyjnych. Zaletą jest w tym przypadku wspomniana już wcześniej dostępność, na którą wpływa także niski próg wejścia. Jest on efektem tego, że inwestorzy mogą kupować nawet pojedyncze jednostki uczestnictwa ETF-ów. Korzystne w przypadku inwestowania w ETF-y są także opłaty za zarządzanie, które są znacznie niższe niż w przypadku zwykłych funduszy inwestycyjnych. ETF-y zarządzane są bowiem pasywnie.

Podsumowując należy stwierdzić, że inwestowanie w ETF-y to rozwiązanie, które może przynosić wiele korzyści. Warto pamiętać jednak o ryzyku, ponieważ nie ma w tym przypadku mowy o żadnym stopniu ochrony kapitału.

Materiał zewnętrzny

Udostępnij