TYLKO PEWNE I SPRAWDZONE OFERTY
TWOJE CENTRUM FINANSOWE

Przegladaj najlepsze  pożyczki długoterminowe oraz szybkich pożyczek chwilówek online ! 

POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE ONLINE

LEASING


Leasing – jeden z umownych stosunków cywilnoprawnych.

W ramach leasingu jedna ze stron umowy (finansujący, pot. leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu, pot. leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe).

Nazwa leasing pochodzi od angielskiego słowa to lease oznaczającego tyle, co nająć, wydzierżawić (prawo anglosaskie nie odróżnia najmu od dzierżawy, tak samo jak nie odróżnia od nich leasingu).

Korzyści płynące z leasingu dla leasingobiorcy:

niewielkie zaangażowanie własnego kapitału,
optymalizacja obciążeń podatkowych (tarcza podatkowa),możliwość rozliczenia podatku VAT.

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych