SMSKREDYT

SMS KREDYT

SMS365 – jest to przedsiębiorstwo, które umożliwia obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej w wieku od 20 do 75 lat, uzyskać pożyczkę w wysokości od 200 PLN do 3000 PLN na okres 15 lub 30 dni, z możliwością przedłużenia okresu spłaty. Pożyczka jest udzielana w krótkim terminie, na odległość, i nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia.

sms365.pl

Czy można wnioskować o udzielenie pożyczki w przypadku, jeżeli posiada się zaciągnięty kredyt w banku lub innej instytucji udzielającej pożyczek lub kredytów?

Na jaką kwotę może być udzielona pożyczka?Odpowiedź: Początkowa ?

Można. Zaciągnięta pożyczka / kredyt w innej instytucji udzielającej pożyczek lub kredytów, nie stanowi przeszkody do otrzymania pożyczki w SMS365, pod warunkiem, że nie ma opóźnień w realizacji płatności.

kwota udzielanej pożyczki może wynosić: 200, 300 lub 600 PLN. Przy powtórnym wniosku o udzielenie pożyczki i pod warunkiem zwrotu pierwszej pożyczki, będziesz miał możliwość zwiększenia kwoty pożyczki do wysokości 900 PLN. Jeżeli zwrócisz się o udzielenie pożyczki po raz trzeci lub kolejny, proponowana kwota wzrośnie do 1200 PLN. Gdy wystąpisz o pożyczkę po raz czwarty lub kolejny, dostępna kwota zwiększy się do 1500 PLN. W przypadku ubiegania się o pożyczkę po raz piąty lub kolejny masz możliwość uzyskania pożyczki w wysokości 2000 PLN. Wnioskując po raz szósty lub kolejny, proponowana kwota wzrośnie do wysokości 2500 PLN. Maksymalną kwotą siódmej i kolejnej pożyczki jest 3000 PLN.

Uwaga: Przyznanie pożyczek w kwocie 2500 PLN oraz 3000 PLN ustalane jest indywidualnie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.