ŁATWYKREDYT

PRZYJAZNA POŻYCZKA CHWILÓWKA ŁATWYKREDYT.

latwykredyt.pl

Pożyczkę w LatwyKredyt otrzyma osoba, która:
  • jest konsumentem w rozumieniu art 5 ust 1 Ustawy  o kredycie konsumenckim
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych
  • posiada obywatelstwo polskie i zamieszkuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
  • dokonała  poprawnej rejestracji w naszym systemie internetowym
  • złożyła poprawnie wypełniony wniosek
  • nie posiada żadnych zobowiązań pieniężnych wobec Latwykredyt.pl
  • zapoznała się z Formularzem Informacyjnym, Regulaminem oraz Umową Pożyczki oraz akceptuje ich warunki
  • jest w wieku od 20 do 65 lat
  • posiada osobisty rachunek bankowy
  • posiada aktywny numer telefonu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.